เทคโนโลยีฮาร์ดอโนไดซ์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประดับยนต์อย่างไร

คุณสมบัติสำคัญของอลูมิเนียมกับการพัฒนาเป็นชิ้นงาน product

งานโลหะที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปเพื่อนำมาใช้เป็นชิ้นงาน Product เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการผลิตมาอย่างยาวนาน และโลหะที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการนำมาใช้มากเป็นอันดับต้น ๆ ก็คืออลูมิเนียมและการนำชิ้นงานประเภทต่าง ๆ ไปชุบอลูมิเนียมให้ได้ความสวยงามและทนทาน ทำให้ชิ้นงานนั้น ๆ มีคุณสมบัติที่นับเป็นจุดเด่นของงานปั๊มอลูมิเนียมที่มีความพิเศษมากกว่า Product ที่ผลิตมาจากวัสดุโลหะประเภทอื่น ก่อนหน้าที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการสร้าง Product ให้เป็นที่ต้องการและได้รับการยอมรับจากตลาด ลองมาดูคุณสมบัติที่โดดเด่นของอลูมิเนียมกันก่อน

อลูมิเนียมเป็นโลหะประเภทหนึ่งที่มีน้ำหนักเบา ตัวเนื้อไม่มีเงา ทั้งตัววัสดุเองหรืองานที่ผ่านการชุบอลูมิเนียมมา เนื่องมาจากการออกซิเดชันที่บางและเร็ว งานปั๊มอลูมิเนียมนับว่าเป็นตัว product ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ค่อนข้างสูง เนื่องจากอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ไม่เป็นสารพิษ ไม่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ สามารถต้านทานการกร่อยและมีความทนทานดี ตัวอลูมิเนียมมีความหนาแน่นหนึ่งในสามของเหล็กกล้า ทำให้สามารถนำมาดัดและหล่อขึ้นแบบได้ง่าย นำความร้อนได้ดี ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างก็จะนิยมนำงานอลูมิเนียมมาสร้างขึ้นเป็น product ชิ้นงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้คุณสมบัติหลักของอลูมิเนียม นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความนิยมในการนำชิ้นงานที่เป็นโลหะหรือวัสดุที่มีความแข็งประเภทอื่นมาทำการชุบอลูมิเนียมเพื่อเป็นการ coating ชิ้นงาน ซึ่งเมื่อเราลองได้วัดดูแล้วจะเห็นได้ว่ามีการใช้งานวัสดุโลหะที่เป็นอลูมิเนียมเป็นจำนวนมากในการผลิต product

สมบัติสำคัญของอลูมิเนียม

แล้วอลูมิเนียมก็ยังสามารถที่จะนำไปประยุกต์โดยการผสมเข้ากับแร่ธาตุต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากว่าอลูมิเนียมมีแรงต้านการดึงที่ต่ำ ทำให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตชิ้นงานปั๊มอลูมิเนียมที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะเมื่อผู้ผลิตต้องการที่จะได้ชิ้นงานที่มีความทนทาน แข็งแรง สำหรับการนำอลูมิเนียมไปพัฒนาต่อยอดเป็นชิ้นงาน product ที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อย ๆ ก็จะเป็น การใช้ในการขนส่งต่าง ๆ ที่เป็นชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ การขึ้นรูปโลหะหรือชุบด้วยอลูมิเนียมเพื่อนำไปผลิตเป็นภาชนะ งานก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งมีการนำงานอลูมิเนียมมาใช้ในการตกแต่ง การนำไปขึ้นรูปเป็นหน้าต่าง ประตู หรือลวด สินค้าประเภทต่าง ๆ สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเน้นความคงทนแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ครัวเรือน รวมไปถึงระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภาพนอก การนำไปสร้างเป็นชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักรกล และการเคลือบผิววัสดุด้วยการชุบ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นได้ถึงความนิยมในการนำอลูมิเนียมไปใช้กับชิ้นงาน Product ต่าง ๆ ที่มีอย่างมากมาย


จบชิ้นงานด้วยการ coating ช่วยอัพ value ให้สินค้าได้อย่างไร

การผลิตชิ้นงานหรือ Product สินค้าขึ้นมาประเภทหนึ่ง มีข้อคำนึงสำคัญหลาย ๆ ประการที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจำเป็นที่จะต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการในการใช้งานของผู้บริโภค การใส่ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบาย การออกแบบที่ทำให้สินค้ามีความสวยงามน่าซื้อ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มีความทนทาน แข็งแรง อย่างเช่นในงานกลึงโลหะงานขึ้นรูปที่นำมาผลิตเป็นสินค้าอุปโภคในรูปแบบที่ต่างกันออกไป

จบชิ้นงานด้วยการ coating

ซึ่งเมื่อผู้ผลิตสามารถที่จะจบขั้นตอนกระบวนการในการออกแบบชิ้นงานกลึงโลหะหรืองานขึ้นรูปวัสดุอื่น ตาม Concept ที่วางเอาไว้ได้แล้ว อีกหนึ่งกระบวนการที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการเลือกวัสดุมาใช้และการออกแบบนั่นก็คือการ Coating ชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชุบด้วยโลหะหรือชุบอลูมิเนียม เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติตรงตามกับการชุบเคลือบผิวที่เราต้องการ ซึ่งการ Coating ชิ้นงานปิดท้ายนี้เองที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้

 • การนำชิ้นงานกลึงโลหะมาทำการชุบอลูมิเนียมจะช่วยให้ได้ Product ที่มีทั้งความทนทานตามคุณสมบัติของโลหะชิ้นนั้น รวมถึงคุณสมบัติของอลูมิเนียมที่เป็นโลหะมีความต้านทานการกัดกร่อนสูง ทำให้ชิ้นงานมีความทนทานที่มากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้งานสินค้าได้นานกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้ผลิตสามารถที่จะตั้งราคาสินค้าให้สูงขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล
 • ความสวยงามจากการ Coating ทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการและชื่นชอบจากลูกค้าได้มากกว่าชิ้นงานที่ไม่ได้ผ่านการชุบเคลือบผิว นอกจากการ Coating จะทำให้ชิ้นงานมีความทนทานมากกว่าแล้ว ก็ยังช่วยให้สินค้าชิ้นนั้นมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากสีสันที่หลากหลาย หรือการเปลี่ยนสภาพวัตถุให้มีพื้นผิวในแบบที่ผู้ผลิตต้องการ ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์สินค้าให้มีความน่าสนใจ น่าซื้อ น่าใช้ที่มากขึ้น
 • งาน Coating หรือการชุบอลูมิเนียมเป็นหนึ่งในมาตรฐานของสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างที่เราจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนก็ตาม ทั้งที่ผลิตมาจากวัสดุที่เป็นไม้ พลาสติก และโลหะ สิ่งสำคัญก็คือการนำชิ้นงานที่ผลิตสำเร็จแล้วไปผ่านกระบวนการขึ้นตอนของการเคลือบผิววัตถุด้วยวัสดุที่ต่างกันไปตามความต้องการ และจะทำให้ Product ชิ้นนั้นมีคุณภาพที่ดีได้ยิ่งขึ้นกว่าเดิม สิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้เองที่เป็นกระบวนการมาตรฐานซึ่งทุกผู้ผลิตที่สร้างสินค้าคุณภาพสูงป้อนเข้าสู่ตลาดจะทำอยู่เสมอ

นับได้ว่าชิ้นงานที่ผ่านการ Coating สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าราคาชิ้นงานธรรมดาได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนั้นยังเป็นมาตรฐานในการสร้างสินค้าที่ดีและมีคุณภาพอีกด้วย


กระบวนการชุบอโนไดซ์กับงานตกแต่งภายในอาคารที่อยู่อาศัย

บ้านหรืออาคารสำหรับการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก สิ่งสำคัญที่ผู้สร้าง นักออกแบบ และผู้อยู่อาศัยต้องให้ความสำคัญไม่ได้มีเพียงเรื่องของโครงสร้าง วัสดุที่นำมาใช้ หรือสถานที่ตั้ง แค่เพียงที่ว่ามานี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการออกแบบและตกแต่งภายในด้วย เพราะการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งมีทั้งความแข็งแรงทนทานของโครงสร้าง ความสวยงามและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกอย่างต้องทำออกมาให้ดีและมีความลงตัวมากที่สุด

สำหรับการตกแต่งภายในอาคารที่อยู่อาศัยให้มีความสวยงามและลงตัวในทุกองค์ประกอบ การเลือกชิ้นงานที่มีความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ก็เป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของบ้านที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับสภาพอากาศ สถานที่ และการใช้งาน หากเป็นการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนและต้องเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา อลูมิเนียมเป็นคำตอบที่ใช้สำหรับทุกสิ่ง เนื่องจากว่าเป็นวัสดุที่สามารถนำไปขึ้นรูปได้หลากหลายแบบ มีน้ำหนักที่เบาและไม่ทำอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งหากว่าผู้ผลิตต้องการที่จะได้ชิ้นงานที่มีทั้งคุณสมบัติของอลูมิเนียมและมีความสวยงามเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการตกแต่งที่อยู่อาศัย กระบวนการชุบอโนไดซ์ให้กับชิ้นงานจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สามารถทำให้ทุกสิ่งที่ต้องการเป็นไปได้

กระบวนการชุบอโนไดซ์กับงานตกแต่งภายในอาคารที่อยู่อาศัย

ด้วยกระบวนการชุบอโนไดซ์จะทำให้ชิ้นงานมีความทนทานและทำให้ชิ้นงานมีความสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้สามารถที่จะนำมาใช้ในการตกแต่งที่อยู่อาศัยได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเช่นของใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวันได้ หรือจะเป็นการนำชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการชุบอโนไดซ์เพื่อนำมาใช้ในการทำเป็นของประดับตกแต่งบ้านในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีทั้งความสวยงามและสีสันที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการ ด้วยคุณสมบัติในการย้อมสีของอโนไดซ์ที่จะทำให้ได้ของประดับที่สวยและสามารถทำให้วัตถุมีผิวมันเงาได้อย่างที่ต้องการ ทำให้การตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยมีความหลากหลายที่มากกว่าเดิม เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักออกแบบให้ทำการตกแต่งด้วยวัสดุที่ตรงตามความต้องการได้มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการตกแต่งจากที่เคยต้องใช้วัสดุที่มีราคาแพง ให้เป็นชิ้นงานชุบที่สวยงาม ทนทาน นำหนักเบา แต่มีราคาที่น้อยกว่าได้ ซึ่งนับว่ากระบวนการชุบอโนไดซ์ให้กับชิ้นงานอลูมิเนียมถือเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับความคิดของนักออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัยให้สามารถทำอะไรได้มากขึ้นได้อย่างแท้จริง


ชิ้นส่วนประดับยนต์ที่พิเศษยิ่งกว่าด้วยเทคโนโลยีการชุบอโนไดซ์

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ใช้สำหรับรถยนต์ที่เราเรียกว่าชิ้นส่วนประดับยนต์ เป็นสินค้าที่มีรูปแบบที่หลากหลายและมี Concept การออกแบบที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การเลือกว่าจะผลิตเป็นชิ้นส่วนประกอบตรงส่วนไหนของรถ การเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้ในการผลิต การใช้งานและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงความสวยงามของชิ้นส่วนสำคัญและความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับรถยนต์ของลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ผลิตสามารถสร้างชิ้นงานที่มีความพิเศษได้มากกว่าด้วยการผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการชุบอโนไดซน์ที่จะทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดได้มากยิ่งขึ้น

ชิ้นส่วนประดับยนต์ที่พิเศษยิ่งกว่าด้วยเทคโนโลยีการชุบอโนไดซ์

โดยปกติแล้วงานผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประดับยนต์จะมีการนำวัสดุหลากหลายแบบมาใช้ในการผลิต ไล่ไปตั้งแต่การใช้พลาสติกที่ความทนทานน้อย แต่มีความสวยงามที่ผู้บริโภคชื่นชอบ พร้อมด้วยราคาที่ถูกสามารถจับจองเป็นเจ้าของและนำไปใช้ได้ง่าย การผลิตสินค้าด้วยไฟเบอร์ที่มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการตกแต่งรถยนต์และมีน้ำหนักที่เบา และงานโลหะซึ่งนับเป็นวัสดุที่มีราคาและมีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผสมโลหะอย่างอลูมิเนียมเข้ากับโลหะเบา จะทำให้ได้ชิ้นงานผลิตภัณฑ์ของแต่งรถที่มีทั้งความทนทาน นำหนักเบา อายุการใช้งานที่ยาวนาน ราคาที่สมเหตุสมผล และเมื่อบวกเข้ากับเทคโนโลยีกระบวนการชุบอโนไดซน์ก็จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งความสวยงามและคุณสมบัติในการใช้งานที่ดีเยี่ยมในสินค้าแต่งรถชิ้นเดียว

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของโลหะชั้นดีอย่างอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการชุบอโนไดซน์จะทำให้ได้สินค้าแต่งรถยนต์ที่มีความพิเศษมากกว่าสินค้าที่ผลิตจากวัสดุประเภทอื่น ทำให้ผู้ประกอบที่ที่ต้องการจะส่งมอบสินค้ามาตรฐานที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคเกิดความสนใจและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้มากกว่า ด้วยการผลิตที่ให้ความสำคัญในเรื่องวัสดุที่ใช้ บวกกับคุณภาพของชิ้นงานที่ทนทานกว่า สวยงามกว่า ทำให้ลูกค้าที่ได้เลือกชิ้นงานสินค้าประดับยนต์ไปใช้ติดตั้งที่รถจะเกิดความรู้สึกชื่นชอบได้มากกว่าสินค้าแบบอื่น ส่วนนี้เองที่เป็นความพิเศษของเทคโนโลยีการชุบชิ้นงานด้วยกระบวนการอโนไดซ์ ที่จะทำให้สินค้าแต่งรถแบรนด์ของผู้ผลิตกลายเป็นสินค้ายอดนิยมที่ติดตลาดได้ง่าย รับประกันได้ถึงความทนทานในการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งเมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าก็จะทำให้เกิดความชื่นชอบในแบรนด์ สุดท้ายแล้วลูกค้าเหล่านั้นก็จะกลายมาเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของผู้ผลิต เมื่อธุรกิจมีฐานลูกค้าที่มั่นคง การเดินหน้าทำการตลาดในสินค้าตัวใหม่ก็จะทำได้ง่าย นับว่ากระบวนการชุบชิ้นงานอโนไดซ์ในสินค้าอุปกรณ์แต่งรถเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความพิเศษมากกว่าจริง ๆ

 


พัฒนาคุณภาพชิ้นงานโลหะให้เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีการชุบงานปั๊ม

แร่โลหะถูกจัดให้เป็นหนึ่งวัตถุดิบสำคัญที่อุตสาหกรรมในกลุ่มการผลิตนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งนอกจากเหล็กกล้าหรือโลหะแม่เหล็กต่าง ๆ แล้ว ก็ยังมีโลหะที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งมีความทนทานการกัดกร่อน มีน้ำหนักที่เบาเมื่อเทียบกับโลหะประเภทอื่น การไม่นำไฟฟ้าแต่นำความร้อนได้ดี นั่นก็คืออลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่ผู้ผลิตมักจะนิยมนำมาใช้ในกระบวนการปั๊มอลูมิเนียมเพื่อผลิตขึ้นเป็น Product ชิ้นงานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามความต้องการของลูกค้า

พัฒนาคุณภาพชิ้นงานโลหะให้เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีการชุบงานปั๊ม

ทำไมต้องพัฒนาคุณภาพชิ้นงาน

งานปั๊มอลูมิเนียมถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นการนำเอาคุณสมบัติที่พิเศษของแร่อลูมิเนียมมาใช้ในรูปแบบที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ที่สามารถนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์ของใช้และของตกแต่งต่าง ๆ ได้ ด้วยการที่อลูมิเนยมเป็นโลหะที่สามารถขึ้นรูปได้ง่ายจึงสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นผลงานที่หลากหลายแถมยังมีน้ำหนักเบา หรือจะเป็นการนำคุณสมบัติในเรื่องของความสวยงาม ซึ่งเมื่อเป็น Finish Good ที่ดีขนาดนี้แล้วทำไมถึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นั่นก็เป็นเพราะว่าอลูมมิเนียมเป็นหนึ่งในโลหะที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการชุบฮาร์ดอโนไดซ์ได้จากคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตสามารถสร้างสินค้าที่มีมูลค่าที่มากกว่าเดิมและคุณภาพที่โดนใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อชิ้นงานเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีก็จะส่งผลต่อยอดขายและการแข่งขัน ทำให้เกิดเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจที่ส่งผลดีต่อกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัท

งานโลหะกับการชุบและ Coating

เมื่อทราบถึงคุณสมบัติพิเศษของงานปั๊มอลูมิเนียมที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการชุบฮาร์ดอโนไดซ์แล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไปก็คือการเลือกประเภทของงานโลหะที่จะนำมาผ่านขั้นตอนการ Coating ด้วยการเคลือบฮาร์ดอโนไดซ์ลงในชิ้นงาน ซึ่งในเริ่มแรกหากต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชิ้นงานต้องดูว่าตัว Product นั้นต้องการพื้นผิวที่เป็นแบบไหน อย่างเช่นในส่วนของการนำอลูมิเนียมมาใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านการชุบฮาร์ดอโนไดซ์ก็จะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความทนทาน ใช้งานได้นาน และมีผิวตัวเคลือบที่มันวาวสวยงามลงตัว หรือจะเป็นการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการส่วนประกอบภายนอกที่ช่วยปกป้องแผงวงจรที่อยู่ภายในการสามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชิ้นงานไปในทิศทางไหนเพื่อที่จะให้ Product ของเราสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ที่แน่นอนที่สุดคือกระบวนการชุบฮาร์ดอโนไดซ์จะทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นและช่วยทำให้สินค้าของเราเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดได้ในที่สุด

 


เพิ่มความ Modern ให้สำนักงานด้วยงานอลูมิเนียมกับการตกแต่งภายใน

อาคารสถานที่ทำงานถ้าเป็นในเมื่อสมัยก่อน ภาพที่เราจะเห็นกันจนชินตาก็จะเป็น Office ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีการแบ่งเป็นห้องเล็ก ๆ ตามฝ่ายและแผนกต่าง ๆ แน่นอนว่าต้องมีห้องของ Boss ของเราอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งรูปแบบในการจัดการตกแต่งก็จะไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากว่าเมื่อเป็นสถานที่ทำงาน เป็นสำนักงาน ทุกอย่างก็ควรที่จะต้องดูมีความเป็น Formal ค่อนข้างสูง เพราะคนเมื่อก่อนมักจะมีความเชื่อตามกันที่ว่าการที่ Office ดูเป็นทางการจะทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือและส่งผลดีต่อการทำงานของพนักงาน การตกแต่งภายในในสำนักงานแต่ละแห่งจึงไม่ค่อยที่จะมีความแตกต่างกันมากสักเท่าไร

เพิ่มความ Modern ให้สำนักงานด้วยงานอลูมิเนียมกับการตกแต่งภายใน

รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนส่งผลต่อการตกแต่งสำนักงาน

จากที่ Office คือที่ทำงานที่มีความเคร่งเครียดและทุกอย่างจะต้องเป็นทางการเสมอ มาจนถึงวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปหมดแล้ว เพราะการทำงานของพนักงานจะมีประสิทธิภาพที่ดีได้จำเป็นที่จะต้องมีการสถานที่ทำงานหรือสำนักงานให้มีความเหมาะสม สวยงาม และน่าสนใจให้มากขึ้นกว่าเดิม และด้วยรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก การทำให้สำนักงานมีการตกแต่งภายในที่ดูเป็น Modern มากขึ้นจึงกลายมาเป็นเทรนด์ยอดนิยมที่เราจะเห็นได้มากโดยเฉพาะ Office ที่เกิดขึ้นใหม่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งหนึ่งในวัสดุการตกแต่งที่แต่ละสำนักงานนิยมนำมาใช้ก็จะมาจากงานชุบอลูมิเนียมที่แสดงออกถึงความทันสมัยได้อย่างลงตัวมากที่สุด

Modern ที่มาพร้อมกับวัสดุแนว Metallic

สินค้าตกแต่งภายในที่ทำมาจากงานชุบอลูมิเนียมจะให้ความรู้สึกที่ดูเป็น Modern ได้มากกว่าการเลือกใช้วัสดุประเภทอื่น นั่นก็เป็นเพราะว่าค่านิยมในแฟชั่น การออกแบบ และดีไซน์ที่ทำให้เกิดการจดจำของเรากับสิ่งของตกแต่งที่มีลักษณะเป็นมันวาว มีความเงาหรือเรียบเนียนแบบโลหะ มักจะทำให้เรารู้สึกถึงความทันสมัยและเทคโนโลยี นั่นก็เป็นเพราะว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้า Gadget ต่าง ๆ มักจะมีโลหะอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ อย่างนั้นแล้วเมื่อของแต่งสำนักงานที่ผ่านกระบวนการชุบอลูมิเนียมมาแล้วก็ย่อมที่จะทำให้เกิดความรู้สึกถึงอะไรที่ทันสมัยในสำนักงานได้

การเปลี่ยนจาก Office ธรรมดาให้ดูมีความ Modern นำสมัยสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกของตกแต่งที่มีความเรียบง่ายแต่ผ่านการ Coating ชิ้นงานให้มีความเป็น Metallic นำไปติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ของสำนักงาน รวมไปถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอี้ ให้มีความเข้ากัน เท่านี้เราก็สามารถที่จะสร้าง Office ที่ทำงานที่ดูมีความ Modern น่าสนใจ แลดูนำสมัยและทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ไอเดียใหม่ และความอยากทำงานให้กับพนักงานได้มากขึ้นได้แล้ว

 


ใครทำ start up ต้องรู้ กับมาตรฐานงานสินค้า product ด้วย product coating

ถ้าเราจะถามว่า ณ ช่วงเวลานี้ธุรกิจประเภทไหนที่กำลังมาแรงและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด คำตอบที่ได้จากการสอบถามคนทั่วไปรับรองเลยเลยว่าจะมีความแตกต่างกันมากตามสิ่งที่คนคนนั้นให้ความสนใจและเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้จริง ทำให้คำตอบที่เราต้องการอาจหลากหลายมากเกินไป แต่ถ้าถามว่ารูปแบบการทำธุรกิจอะไรที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมมากที่สุด เชื่อได้เลยว่าคำตอบที่ได้ก็จะต้องเป็นการทำธุรกิจประเภท Start Up อย่างแน่นอนที่สุด และหากเราต้องการให้ธุรกิจใหม่ของเรามีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดที่มีการแข่งขันที่ดุเดือด การเรียนรู้เรื่องการ Coating สินค้าประเภทงานกลึงโลหะด้วยกระบวนการชุบอโนไดซน์คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานซึ่งมีความน่าสนใจและรับรองความสำคัญได้เลย

ใครทำ start up ต้องรู้ กับมาตรฐานงานสินค้า product ด้วย product coating

ทำ Product Coating แล้วได้อะไร?

เรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจใหม่โดยเฉพาะธุรกิจประเภท Start Up จะให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของต้นทุนที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้า เพราะเป็นจุดสำคัญที่จะส่งผลต่อการกำหนดราคาที่จะขาย การเลือกตัวแทนการผลิต ไปจนถึงการสร้างสินค้าที่จะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าในงบต้นทุนที่น้อยที่สุดจะทำได้อย่างไร โดยเฉพาะในธุรกิจ Start Up ที่เป็นการผลิตสินค้าจากงานกลึงโลหะซึ่งมีค่าใช้จ่ายพอสมควรต่อ Product หนึ่งชิ้น ผู้ประกอบการจึงต้องจัดการกับต้นทุนส่วนนี้ให้ดีที่สุด และกระบวนการทำ Product Coating ด้วยการชุบอโนไดซน์ซึ่งเป็นขั้นตอนช่วงท้ายที่ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ถึงจะไม่มากแต่ก็เป็นตัวเลขที่มากกว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้คือการทำ Coating ไปแล้วจะได้อะไร และคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่

 • Product Coating จะทำให้สินค้ากลุ่มงานกลึงโลหะโดยเฉพาะวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมได้รับการปกป้องที่ดียิ่งกว่า ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำงานอลูมิเนียมจะมีความแข็งแรงทนทานตามคุณสมบัติของวัสดุดีอยู่แล้ว แต่การที่เรานำเอาตัว Product ไปเคลือบผิวซ้ำจะช่วยให้สินค้ามีความทนทานแข็งแรงและต้านการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้น
 • กระบวนการชุบอโนไดซน์จะทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความสวยงาม ซึ่งเป็นการชูจุดเด่นของตัวสินค้าที่ผลิตจากอลูมิเนียมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซ้ำยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าที่จะส่งผลต่อแบรนด์ของธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับได้มากยิ่งขึ้นด้วย

ด้วยขั้นตอนการ Coating นี้จะทำให้เกิดเป็นมาตรฐานงานสินค้าที่จะช่วยยกระดับของแบรนด์ธุรกิจ Start Up ของเราให้เหนือกว่าธุรกิจคู่แข่งได้ เพราะการแข่งขันที่สูงในตลาดธุรกิจใหม่ การสร้างมาตรฐานงานสินค้าที่ดีจะนับว่าเป็นการลงทุนที่คิดอย่างไรก็คุ้มค่า


 

เปลี่ยนคอนโดธรรมดาให้หรูได้ ด้วยงานชุบฮาร์ดอโนไดซ์

เปลี่ยนคอนโดธรรมดาให้หรูได้ ด้วยงานชุบฮาร์ดอโนไดซ์

บ้านหรืออาคารสำหรับการพักอาศัยของพื้นที่ในเขตตัวเมืองที่เป็นที่นิยมและมีอัตราการเติบโตขยายตัวของโครงการอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นก็คือ คอนโด ด้วยเพราะคอนโดเป็นที่อยู่ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัว เหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตแบบคนทำงานหรือเรียนหนังสือ มีการดูแลรักษาที่สะดวก ทั้งส่วนกลางที่คอยดูแลและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย พร้อมด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้ ทำให้คอนโดกลายมาเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ

และถึงแม้ว่าคอนโดจะมีการตกแต่งภายในที่สวยงาม ด้วยอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ Build In มาให้เราพร้อมสรรพแล้ว ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็อาจจะยังคงต้องการการปรับเปลี่ยนดีไซน์ที่อยู่ในแบบของตัวเองกันอยู่ดี และสำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนคอนโดธรรมดาให้หรูเลิศ จะต้องมาทำความรู้จักกับงานชุบฮาร์ดอโนไดซ์ของแต่งบ้านที่จะทำให้คอนโดที่อยู่อาศัยสามารถที่จะบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้มากที่สุดกัน

 

ข้อดีของงาน Coating ฮาร์อโนไดซ์

งานชุบฮาร์ดอโนไดซ์หรือการ Coating ชิ้นงานด้วยวิธีฮาร์ดอโนไดซ์ เป็นหนึ่งในการชุบเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตโดยใช้โลหะอลูมิเนียมเป็นส่วนผสมหลัก ทำให้ชิ้นงานที่จะนำมาใช้ในการตกแต่งภายในนั้นมีคุณสมบัติของอลูมิเนียมครบทุกข้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทานเป็นเลิศแต่มีน้ำหนักที่เบากว่า พร้อมกับการขึ้นรูปที่ง่ายทำให้สามารถผลิตขึ้นเป็นของตกแต่งและของใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ยิ่งด้วยถ้าเป็นชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการชุบฮาร์ดอโนไดซ์มาแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ของแต่งคอนโดชิ้นนั้นมีความทนทานที่มากกว่าเดิม ส่งผลให้อายุการใช้งานนานขึ้น พร้อมกับมีสีสัน ความสวยงาม ที่มีสไตล์มากกว่า ถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีความคุ้มค่าที่เหมาะสมกับคนฉลาดเลือกมากที่สุด

 

การเปลี่ยนการตกแต่งคอนโดใหม่ด้วยงานฮาร์ดอโนไดซ์

เราสามารถที่จะเริ่มทำการตกแต่งภายในคอนโดที่อยู่อาศัยของเราใหม่ได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือก Product งานชุบฮาร์ดอโนไดซ์มาตกแต่งตามจุดต่าง ๆ ที่สามารถถอดเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายได้ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ของใช้ต่าง ๆ และของประดับตกแต่งอย่างเช่นโคมไฟ แจกัน ชั้นวางของ ทั้งของชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ ประเด็นสำคัญก็คือการเลือกของมาแต่งคอนโดจำเป็นจะต้องเลือกให้มีความเข้ากัน ลงตัว ทั้งในเรื่องของสีสันและ Theme หลักที่เราเลือกว่าจะไปทางหรูแบบวินเทจ หรูแบบ Modern หรือหรูแบบมินิมอล ซึ่งหากทำการเลือกได้ตรงสไตล์จากคอนโดธรรมดา ๆ ก็จะสามารถกลายเป็นคอนโดสุดหรูที่บ่งบอกความเป็นตัวของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีเลย

 


เทคโนโลยีฮาร์ดอโนไดซ์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประดับยนต์อย่างไร

เทคโนโลยีฮาร์ดอโนไดซ์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประดับยนต์อย่างไร
จากการศึกษาและเฝ้าติดตามดูเรื่องราว ข่าวคราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การลงทุน และอุตสาหกรรมในบ้านเรา หลายคนอาจมีความรู้สึกว่าช่วงนี้อะไรอะไรก็ดูเหมือนจะไปได้ไม่คล่องตัวสักเท่าไร ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีธุรกิจอะไรที่โตได้ไวและขยายตัวขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าได้พิจารณากันแยกเป็นการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว จะเห็นว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลต่างก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นแสดงว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็จะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนประดับยนต์นั่นเอง เพราะเมื่อยอดขายรถยนต์ดียอดขายสินค้าแต่งรถก็ต้องดีตามไปด้วย
ธุรกิจที่มีผลประกอบการดีการแข่งขันก็ต้องสูง


จากที่เราเห็นว่าธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแต่งรถเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตไปในทางที่ดี สิ่งที่มากขึ้นตามผลประกอบการก็คือคู่แข่งทางการค้า สิ่งนี้เองที่ทำให้ธุรกิจประดับยนต์จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนา Product สินค้าของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น จากแรกเริ่มเดิมทีอาจผลิตสินค้าจากวัสดุที่มีราคาต้นทุนไม่สูงเพื่อเป็นการลองตลาดอย่างเช่นการใช้พลาสติกหรือไฟเบอร์ที่มีความทนทานในระดับหนึ่ง จากนั้นก็นำชิ้นงานมาทำการ Coating เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูมีความเป็น VIP แต่หากต้องการที่จะพัฒนาสินค้าให้ก้าวล้ำกว่าคู่แข่ง ธุรกิจก็จะเป็นที่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีการชุบฮาร์ดอโนไดซ์มาใช้ในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงกว่าป้อนเข้าสู่ตลาด


ความสัมพันธ์ระหว่างการ Coating Product ด้วยกระบวนการฮาร์ดอโนไดซ์
การเลือกวัสดุที่มีคุณภาพสูงอย่างอลูมิเนียมมาใช้ในการผลิตสินค้าประดับยนต์จำเป็นที่จะต้องมีการ Coating ชิ้นงานด้วยกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งการชุบฮาร์ดอโนไดซ์เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้าง Product ระดับ VIP อย่างแท้จริง จึงทำให้ทั้งสองอย่างนี้แยกจากกันไม่ขาด เพราะหากเราต้องการผลิตสินค้าแต่งรถในระดับพรีเมี่ยมที่สามารถเอาชนะแบรนด์คู่แข่งได้ ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุดในการผลิต และการนำเอางานอลูมิเนียมมาใช้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยเพราะคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของแร่อลูมิเนียม การเป็นแร่ที่มีค่าการต้านทานน้อยทำให้สามารถนำไปผสมกับวัสดุอื่นได้ดี บวกกับความทานทาน กันสนิม กันการกัดกร่อน พร้อมด้วยน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษ ทำให้สิ่งนี้เป็นเหมือนโอกาสในการทำการตลาดด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า
และการชุบฮาร์ดอโนไดซ์ก็คือกระบวนการปลายทางในการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งจะทำให้สินค้าของเรากลายเป็นที่ชื่นชอบในตลาดและส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าแต่งรถให้โตขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย


เรียบหรูทนทาน ให้กับบ้าน คอนโด ด้วยโครงสร้างวัสดุที่ผ่านการชุบอลูมิเนียม

เรียบหรูทนทาน ให้กับบ้าน คอนโด ด้วยโครงสร้างวัสดุที่ผ่านการชุบอลูมิเนียม
เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้ งานอลูมิเนียม ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับกระบวนการผลิตเกือบจะทุกด้าน ไม่เว้นแม้แต่ การปลูกสร้างบ้าน คอนโด ออฟฟิศ ร้านค้า อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมน้อยใหญ่ ทั้งโครงสร้างไปจนถึงการตกแต่งภายใน ซึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านการชุบอลูมิเนียม ด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนั้น จะมีความแข็งแกร่งทนทาน ป้องกันสนิม และต้านทานต่อการผุกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี ที่สำคัญมันมีน้ำหนักเบา ขนย้ายและติดตั้งสะดวก ง่ายดาย ให้ความเรียบหรู สวยงาม รวมถึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เพราะแน่นอนว่า ในการสร้างบ้าน คอนโด หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ นั้น ทั้งเจ้าของบ้านและสถาปนิกเอง จะต้องคำนึงถึงความมั่นคง และความปลอดภัยในระยะยาว ซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับ งานชุบอลูมิเนียม ที่นำไปใช้ในการปลูกสร้าง รวมถึงข้อดีของมันเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ มาฝาก มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
งานชุบอลูมิเนียม ที่นำมาใช้ในสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ


เนื่องจากอลูมิเนียมนั้นมีน้ำหนักเบา มีความแม่นยำในเรื่องของขนาดที่ได้มาตรฐาน ไม่ยืดและไม่หดตัว เพราะสามารถควบคุมกระบวนการผลิตตามคุณภาพที่ต้องการได้ รวมไปถึงความแข็งแกร่งทนทาน ไม่เป็นสนิม จึงง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ติดตั้งประกอบ และใช้งานในระยะยาว โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำหรือติดทะเล จะช่วยลดปัญหาน้ำไหลหรือซึมเข้ามาในบ้านได้ดี โดยนิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้าง หลังคา วงกบ ประตู หรือหน้าต่างแบบบานเลื่อน ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณในการปลูกสร้าง รวมไปถึงการตกแต่งภายใน ด้วยสีของอลูมิเนียมที่เป็นธรรมชาติ อย่างสีเงิน ที่ให้ความรู้สึกที่คลาสสิค นอกจากนี้ ยังสามารถชุบสีของอลูมิเนียมให้เกิดสีสันอื่น ๆได้ตามชอบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงต่อการผุกร่อนมากขึ้นไปอีก เหมาะกับงานตกแต่งภายใน ที่ต้องการความเรียบหรู และสวยงามเป็นพิเศษ

 

ข้อดีต่าง ๆ ของงานชุบอลูมิเนียม เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ อย่างเหล็ก และไม้

 1. หมดปัญหาเรื่องปลวกกิน เหมือนประตูหรือหน้าต่างแบบไม้
 2. ดูแลทำความสะอาดได้ง่าย
 3. ลดการเกิดอัคคีภัย
 4. น้ำไม่รั่วซึมเข้าบ้านแม้ตอนฝนตก
 5. ไม่ผุกร่อนง่าย ไม่เป็นสนิม แม้บ้านอยู่ใกล้น้ำหรือทะเล
 6. ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพการใช้งานที่ยาวนาน แถมหาซื้อได้ไม่ยาก
 7. ให้ความเรียบหรูสวยงามสำหรับงานตกแต่งภายใน

และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการนำงานชุบอลูมิเนียม มาใช้ในการก่อสร้างบ้าน คอนโด อาคาร ซึ่งมันมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างอื่น เช่น ไม้ หรือเหล็ก หากเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของโครงการกำลังคิดจะสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มี ความแข็งแกร่งทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานปลอดภัย รวมถึงการตกแต่งภายใน ที่เน้นความเรียบหรู งานอลูมิเนียมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อการปลูกสร้างนั่นเอง


เหนือกว่าความทนทาน สร้างสีสันให้ชิ้นงาน ด้วยการ ชุบฮาร์ดอโนไดซ์

เหนือกว่าความทนทาน สร้างสีสันให้ชิ้นงาน ด้วยการ ชุบฮาร์ดอโนไดซ์


อย่างที่รู้กันดีว่า อลูมิเนียมนั้นเป็นโลหะที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ ในการนำมาใช้งานด้านต่าง ๆ เกือบจะทุกประเภท ด้วยลักษณะที่โดดเด่นของมัน คือ ผิวสัมผัสที่เนียนเรียบ เป็นเงา แถมมีน้ำหนักเบา และขึ้นรูปง่าย ที่สำคัญมีความแข็งแรงคงทน และหาซื้อได้ไม่ยาก และด้วยคุณสมบัติที่โลหะอลูมิเนียมนั้น ทำปฏิกริยากับอากาศ จนเกิดเป็นชั้นฟิล์มเคลือบที่ผิวของมันที่ต้านทานการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ด้วยหลักการนี้เอง นักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดค้นการเพิ่มความแข็งแกร่ง ต้านทานต่อการผุกร่อนได้มากขึ้น และป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี จึงได้นำอลูมิเนียมไปผ่านกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีที่เรียกว่า การทำอโนไดซ์ ซึ่งมีอยู่หลายแบบ แต่แบบที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ก็คงจะเป็นการนำอลูมิเนียมไปชุบฮาร์ดอโนไดซ์ เพราะนอกจากชั้นผิวที่มีความแข็งแรง ต้านทานต่อการผุกร่อน และรอยขีดข่วนได้ดีแล้ว ยังสามารถเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานอลูมิเนียมด้วยการชุบสีต่าง ๆ อย่าง เคสโทรศัพท์ ที่เราเห็นกันทั่วไปว่ามีหลายหลายสีสันดึงดูดให้เราอยากซื้อมาใช้ ซึ่งในวันนี้ เราจะพาคุณไปดูกันว่า การนำอลูมิเนียมไปชุบฮาร์ดอโนไดซ์ นั้นมีข้อดีอย่างไร และเหตุใดจึงสร้างสีสันที่หลากหลายได้ ไปดูกัน


ข้อดีของอลูมิเนียมที่ผ่านการชุบฮาร์ดอโนไดซ์

 1. ชั้นฟิล์มที่หนาขึ้น ต้านทานต่อการผุกร่อนได้ดี โดยปกติแล้ว เราสามารถควบคุมความหนาของชั้นฟิล์มอลูมิเนียมได้ตามความต้องการจากสารที่ใช้ในกระบวนการอโนไดซ์ ซึ่งการทำฮาร์ดอโนไดซ์นั้น จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติความแข็งแกร่งทนทานที่มากขึ้นให้กับผิวสัมผัสของอลูมิเนียม ไม่ให้เกิดการผุหัก หรือบิดเบี้ยว
 2. ผิวสัมผัสเนียนเรียบ เป็นเงาสวย ป้องกันรอยขีดข่วน อลูมิเนียมที่ผ่านการชุบฮาร์ดอโนไดซ์ นั้นจะมีผิวสัมผัสเป็นเงาสวย มีสีเงิน สีชา ตามธรรมชาติ แถมยังหมดห่วงเรื่องรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นด้วย
 3. สร้างสีสันที่หลากหลายสวยงาม ด้วยคุณสมบัติของอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการฮาร์ดอโนไดซ์นั้น จะเกิดรูพรุนเล็ก ๆ มากมายที่ผิวสัมผัสของอลูมิเนียม ทำให้เราสามารถนำไปชุบสีต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยจะได้สีที่สดชัด ติดทนนาน ซึ่งจากที่เราเห็น เคสมือถือ ที่วางจำหน่ายทั่วไปนั้น มีหลากหลายสีสัน ก็เกิดจากการที่โรงงานนำแม่สีหลักมาผสมให้เกิดสีสันต่าง ๆ แล้วทำการชุบสีนั่นเอง

และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อดีของชิ้นงานอลูมิเนียมที่ผ่านการชุบฮาร์ดอโนไดซ์ เพราะนอกจากความต้านทานต่อการผุกร่อน และรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมแล้ว สีสันที่สวยงามโดดเด่น ก็สร้างแรงดึงดูดให้กับชิ้นงานต่าง ๆ ได้มากทีเดียว ก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะว่า เหตุใด เคสโทรศัพท์ ที่เป็นอลูมิเนียมจึงสามารถนำไปชุบสีให้ติดทนได้

 


 

มากกว่าความคงทน ด้วยผิวที่เป็นเงาสวยงามของชิ้นงาน ด้วยการชุบอโนไดซ์

มากกว่าความคงทน ด้วยผิวที่เป็นเงาสวยงามของชิ้นงาน ด้วยการชุบอโนไดซ์
หลาย ๆ คนอาจทราบวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของการชุบอโนไดซ์ กันดีว่า เพื่อต้องการให้ชิ้นงานหรือวัสดุอุปกรณ์นั้นมีความแข็งแรงทนทาน ต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เพราะได้ผ่านกระบวนการออกไซด์ที่ทำให้เกิดแผ่นฟิล์มบาง ๆ ขึ้นมาเคลือบผิวของโลหะ ไม่ให้เกิดการผุกร่อนหรือเป็นสนิมได้ง่าย ช่วยยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานออกไปได้อีก ซึ่งข้อดีต่าง ๆ ของมันนั้นมีมากมาย และนอกเหนือจากคุณสมบัติหลักคือความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานแล้ว ความสวยงามของพื้นผิวโลหะที่เรียบลื่นเป็นเงา ก็สร้างความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้มากทีเดียว อย่างเช่นชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตัวเรือนนาฬิกา กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณไปดูกันว่า การชุบอโนไดซ์ นั้นมีขั้นตอนสำคัญอย่างไร ที่สร้างความโดดเด่นสวยงามให้กับวัสดุอุปกรณ์ของคุณ


ขั้นตอนสำคัญของการชุบอโนไดซ์ ที่ช่วยสร้างความโดดเด่น ให้ผิวสัมผัสเรียบเป็นเงา และมีสีสันสวยงาม

 1. การเตรียมพื้นผิวของแผ่นอลูมิเนียมที่ต้องการชุบ ด้วยการนำมาขัดกับกระดาษทรายเนื้อละเอียด จนแผ่นอลูมิเนียมนั้นมีผิวสัมผัสที่เนียนเรียบสม่ำเสมอ แล้วล้างแผ่นอลูมิเนียมด้วยสารล้างละลายไขมัน ก่อนจะล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
 2. เตรียมน้ำยาในการชุบอโนไดซ์ ซึ่งนิยมใช้กรดกำมะถันในการชุบแผ่นอลูมิเนียม
 3. ต่อไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบในการทำอโนไดซ์ให้ถูกต้อง ซึ่งการทำอโนไดซ์ที่ถูกต้องนั้นจะต่อไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ เข้ากับแผ่นอลูมิเนียมที่ต้องการจะชุบเข้าที่ขั้วบวก และต่อขั้วลบเข้ากับแผ่นอลูมิเนียมบริสุทธิ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นชิ้นงานประมาณ 2 เท่า ด้วยอุณภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
 4. ชุบสีชิ้นงาน ในกรณีที่ต้องการเพิ่มสีสันให้กับชิ้นงาน ควรเลือกสีที่ออกแบบมาสำหรับชิ้นงานอลูมิเนียมที่ผ่านการชุบอโนไดซ์โดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อสีที่สดชัด ติดชิ้นงานได้คงทน ซึ่งในขั้นตอนการชุบสีนี้ จะนำชิ้นงานมาจุ่มสีที่อุณภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการจุ่มสีประมาณ 20 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความเข้มของสีด้วย หลังจากครบเวลาชุบสีแล้ว ก็นำมาจุ่มในน้ำมันพืชประมาณ 15-20 นาที จากนั้นจึงนำผ้ามาเช็ดให้แห้งอีกครั้ง ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน

จะเห็นว่าในการชุบอโนไดซ์ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผิวสัมผัสที่เรียบลื่น เป็นเงาสวย หรือมีสีสันที่โดดเด่นนั้น ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และความชำนาญเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคมีที่ใช้ สีต่าง ๆ วิธีการและระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนในการทำอโนไดซ์ ซึ่งเราควรเลือกโรงงานหรือบริษัทที่รับชุบอโนไดซ์ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่เชื่อถือและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ มีทีมงานมากความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อชิ้นงานของเราจะได้เกิดคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ และลดค่าใช้จ่ายที่เกินความเป็นจริงได้นั่นเอง